API

Integracja API

Za pomocą api możemy utworzyć fakturę VAT. Faktura VAT będzie zawierać pozycje przekazane do API oraz dane klienta, któremu wystawiamy fakturę.
Podczas tworzenia faktury VAT jest używany domyślny szablon ustawiony w systemie HUDA.
Pozycje na naszej fakturze posiadają stawkę VAT przekazaną podczas przekazywania danych do API.
Firmą wystawiającą fakturę będzie firma przypisana do konta administratora systemu HUDA.
Utworzenie faktur / pobranie danych następuje cyklicznie co 5 minut.
Pobranie faktury VAT po API jest możliwe po zaznaczeniu faktury w systemie HUDA jako faktura zaakceptowana. W celu akceptacji faktury musimy wejść na listę faktur VAT i kliknąć „Akceptuję fakturę”.
*Opisane funkcje mogą częściowo nie odzwierciedlać opisanej funkcjonalności, gdyż aplikacja jest szybciej rozwijana niż dokumentacja.

Pozostałe kategorie

Faktury

Tworzenie i edycja faktur wraz z szablonami.

Pracownicy / ERP – Użytkownicy

Zarządzanie pracownikami aplikacji.

Nawigacja