CRM – Kontrahenci

Zarządzanie kontrahentami

Do listy naszych kontrahentów wejdziemy wymierając z menu zakładkę CRM a następnie Kontrahenci:

Na liście kontrahentów widzimy Kod kontrahenta, Nazwę kontrahenta, Typ, NIP, Pesel, Regon, Kraj i dodatkowo mamy akcje do każdego kontrahenta.
Lista posiada wyszukiwarkę kontrahentów oraz sortowanie po kolumnach z danymi.
Każdy kontrahent posiada dodatkowe opcje takie jak:

Edycja – Dzięki tej funkcji możemy dokonać edycji danych naszego kontrahenta.

Adresy – Klient posiada adres podstawowy, ale w tym miejscu możemy dodać adres dodatkowy. Po kliknięciu ikonki zobaczymy okienko z listą i adresem domyślnym oraz z przyciskiem „Dodaj adres”. Adres dodajemy tak samo jak wpisywaliśmy dane domyślne podczas tworzenia kontrahenta.
Na liście adresów mamy możliwość ustawienia, który adres jest domyślnym adresem do faktur i zamówień.

Banki – Klient posiada podstawowy bank/nr konta, ale w tym miejscu możemy dodać dodatkowy numer/bank. Po kliknięciu ikonki zobaczymy okienko z listą i bankiem domyślnym oraz z przyciskiem „Dodaj bank”. Numer konta/bank dodajemy tak samo jak wpisywaliśmy dane domyślne podczas tworzenia kontrahenta.
Na liście mamy możliwość ustawienia, który bank jest domyślnym bankiem do faktur i zamówień.
*Uwaga: Edytując bank administratora lub dodając nowy mamy możliwość wybrania typu banku BZWBK lub mBank.


Użytkownicy – W tym miejscu możemy dodać użytkownika do naszego kontrahenta, który będzie miał możliwość logowania się do systemu i podglądu swoich faktur oraz projektów do jakich jest przypisany. Klikając pierwszy raz w taką ikonkę mamy pokazany formularz dodawana użytkownika do kontrahenta.
Po dodaniu użytkownika do kontrahenta mamy listę z opcją wyszukiwania i sortowania po kolumnach z danymi. Dodatkowo istnieje opcja edycji pozwalająca na zmianę imienia, nazwiska, loginu, emaila oraz hasła użytkownika.
*Uwaga: Opcja dostępna tylko dla administratora systemu.

Pokaż faktury – Funkcja dzięki, której zobaczymy wszystkie faktury naszego kontrahenta. Na liście faktur mamy możliwość wyszukiwania oraz sortowania po kolumnach z danymi.

Dodatkowo przy każdej fakturze mamy opcje: Edycji, Podglądu, Drukowania(zapisu pdf), Sprawdzenia płatności, Opłacenia ręcznie (oznaczenia jako zapłacone)
Dodanie kontrahenta dokonujemy klikając przycisk „Dodaj kontrahenta”, który otworzy nam okno dodawania kontrahenta.
Jeżeli znamy nip klienta a raczej tak jest to wystarczy wpisać wartość w pole nip i kliknąć przycisk „Pobierz dane” w tym momencie dane automatycznie pobiorą się z danych GUS.

Dane kontrahenta
*Typ podmiotu możemy zostawić domyślny, ale istnieje możliwość zmiany na Osoba fizyczna.
*Typ kontrahenta – ta opcja pozwala na określenie czy nasz kontrahent jest naszym odbiorcą, dostawcą czy dostawcą i odbiorcą jednocześnie.
*Kod kontrahenta – kod po jakim będziemy wyszukiwać kontrahenta podczas wystawiania faktury, tworzeniu zamówienia w magazynie.
*Nazwa 1 – Nazwa widoczna na listach oraz na fakturze (tak samo pole nazwa 2 i 3).
Pesel – Pole na wpisanie peselu – przydatne dla osób fizycznych.
*Nip – Wartość identyfikacji podatkowej osoby fizycznej oraz firmy. Pole przyjmuje wartość NIP/VAT UE.
KRS – Numer Krajowego Rejestru Sądowego.
Regon – Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziesięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze.

Adres domyślny
Podczas tworzenia kontrahenta ustawiamy jego adres domyślny, który będzie używany podczas tworzenia faktur, zamówień magazynowych.
Ulica – Pole na wpisanie ulicy bez numeru domu /lokalu.
Nr domu i lokalu – Pole do wpisania numeru domu i lokalu lub samego numeru domu.
Kod pocztowy – Kod pocztowy w formacie 00-000 lub innym np. 00000
Miasto – Pole na wpisanie miejscowości naszego kontrahenta
Kraj – Z listy select wybieramy kraj naszego kontrahenta.
Województwo – Podczas wpisywania zdarzy się tak, ze dane Województwo / region jest wprowadzony wtedy pokaże się podpowiedź, która należy wybrać klikając w nią.
Email – Na ten email kontrahenta będą wysyłane faktury.
Telefon – Pole na telefon podstawowy.
Telefon dodatkowy – Pole na telefon dodatkowy.
Numer faksu – Faks naszego kontrahenta.
Osoba kontaktowa – Najlepiej aby to była osoba kontaktowa przypisana do numeru telefonu i emaila.


Bank domyślny
Należy podać nazwę banku klienta oraz numer konta.
Podane dane posłużą do importu przelewów z konta bankowego i powiązania wpłaty klienta do faktury jaką od nas otrzymał.
*Uwaga: W tym miejscu również definiujemy konto bankowe naszej firmy na które nasi klient/kontrahenci mają dokonywać wpłaty. Nasze konto ustawiamy na profilu administratora.

*Opisane funkcje mogą częściowo nie odzwierciedlać opisanej funkcjonalności, gdyż aplikacja jest szybciej rozwijana niż dokumentacja.

Pozostałe kategorie

ERP – Projekty / Zadania

Zarządzanie projektami klientów i zadaniami.

Faktury

Tworzenie i edycja faktur wraz z szablonami.

Nawigacja