CRM

CRM

Moduł CRM – Dodatkowe narzędzie w aplikacji wspomaga i automatyzuje prace pomiędzy firmą a kontrahentem. Moduł pozwala na szybką identyfikację klienta lub jego utworzenie, zbadanie jego potrzeb i wprowadzenie notatek, utworzenie oferty, faktury, dodanie kontaktów i wiele wiele więcej. Nasz moduł łączy w sobie funkcje komunikacji oraz operacji. Obie te funkcje pozwalają w pełni kompleksowo obsługiwać klientów.

Moduł CRM ma ułatwić proces od dodania klienta po sfinalizowanie transakcji aż do utrzymania stałej relacji partnerskiej z klientem.

Moduł CRM wspomoże i przyśpieszy prace działów takich jak; dział sprzedaży, obsługi klienta, projektów, magazynu, księgowości. Głównym zadaniem naszego modułu jest gromadzenie informacji i ich udostępnianie wewnętrznym jednostką operacyjnym „działom” w razie potrzeby.

Moduł CRM dzieli się na dwa pod-moduły. Prosty: Kontrahenci -> Lista i zaawansowany: Kontrahenci -> Zarządzanie. Prosty moduł został opisany w osobnym dziale (link).

Zaawansowany moduł CRM jest podzielony na dwie główne sekcje. Pierwsza sekcja przedstawia listę kontrahentów oraz umożliwia dodanie nowego kontrahenta. Na liście kontrahentów mamy możliwość szybkiego szukania kontrahenta oraz jego edycję. Lista kontrahentów posiada funkcję sortowania po danych. Aby szybko dokonać edycji kontrahenta wystarczy w jego wierszu z danymi nacisnąć ikonę ołówka co spowoduje otwarcie okna z edycja. Po zapisie zmienionych wartości lista oraz dane kontrahenta zostaną odświeżone.

Wybierając kontrahenta mamy dostęp do jego zakładek: kontakty, notatki, dokumenty, dokumenty powiązane, przychody, koszty, projekty, zadania, adresy, konta bankowe, pracownicy oraz do sprzedanych produktów. Każda lista pozwala na wykonanie akcji z powiązanym modułem. Przykładowo chcąc wystawić fakturę dla kontrahenta nie musimy przechodzić do modułu faktur tylko wybieramy zakładkę „Przychody” a następnie klikamy plusik w dolnej części listy. Po wybraniu typu faktury przechodzimy do uzupełnienia pozycji, dat i zatwierdzenia. Po utworzeniu faktury i zamknięciu okienka popup mamy odświeżoną listę przychodów dla wybranego wcześniej kontrahenta.

Moduł CRM jest dostępny z menu:
Kontrahenci -> Zarządzaj

Moduł CRM dzieli się na dwie sekcje.
Pierwsza sekcja – Lista przedstawia kontrahentów.
Druga sekcja – Zakładki z listami dla wybranego kontrahenta.

Pierwsza sekcja przedstawia kontrahentów. Lista pozwala na sortowanie danych po kolumnach. Możemy wyszukać kontrahenta po nazwie, nipie peselu, regonie i kraju. Wybrany kontrahent jest zaznaczony na liście zielonym kolorem.

Pola wyszukaj znajduje się w prawej górnej części nad lista kontrahentów. Po wpisaniu tekstu możemy kliknąć przycisk szukaj lub enter na klawiatusze co spowoduje szukanie danych w bazie.

Każdy kontrahent posiada opcje edycji danych. Z prawej stronie na liście w każdym wierszu znajduje się ołówek, który otwiera okno edycji kontrahenta.

Edycja otwiera okno popup z danymi, które możemy zmienić.
Po zapisaniu zmian lista kontrahentów zostaje odświeżona.

W tym miejscu możemy dodać całkiem nowego kontrahenta, którego nie ma w bazie danych.
W tym celu klikamy przycisk plusika widoczny z lewej strony na dole pod listą kontrahentów.

Formularz dodawania użytkownika jest taki sam jak opisany w module (CRM – Kontrahenci) – dodanie kontrahenta.


Druga sekcja przedstawia zakładki z danymi właściwymi dla wybranego kontrahenta powyżej.
Zakładki pozwalają na zarządzanie wszystkimi relacjami z klientem: kontakt, notatki, dokumenty, dokumenty powiązane, przychody, koszty, projekty, zadania, adresy, konta, pracownicy, produkty.

Każda z zakładek posiada funkcję dodawania informacji. Kontakty, faktury czy notatki dodajemy klikając plusik z lewej strony na dole listy wybranej zakładki.

Przykładowe dodanie kontrahenta
Utworzenie nowego użytkownika jest banalnie proste.
Na liście kontrahentów crm należy kliknąć button plusika.
Naciśnięcie buttona spowoduje uruchomienie akcji dodawania kontrahenta.


Dane kontrahenta możemy wprowadzić manualnie lub pobrać automatycznie z GUS po podaniu NIPu kontrahenta.
Po wprowadzeniu danych musimy zapisać naszego nowego kontrahenta. W celu zapisania zatwierdzamy dodanie klikając button „Zapisz”.
Formularz poinformuje nas o poprawności dodania kontrahenta lub o błędach, które musimy poprawić aby kontrahent został dodany.

Po poprawnym dodaniu kontrahenta okno zostanie zamknięte.
Lista kontrahentów zostanie odświeżona, gdzie zobaczymy naszego nowego kontrahenta.

Przykładowe dodanie przychodu do kontrahenta
Aby dodać kontrahentowi fakturę przychodową należy w module CRM wybrać kontrahenta.
Zaznaczamy kontrahenta klikając na niego tak aby wiersz z jego nazwą został podświetlony.

Po wybraniu kontrahenta zmieniamy zakładkę poniżej na „Przychody”.
Obecnie nasz kontrahent nie ma żadnej faktury do zapłaty.
Dodajemy fakturę przychodową klikając plusik po lewej stronie na dole.

Kliknięcie plusika spowoduje otwarcie okienka gdzie wybieramy typ faktury jaką chcemy utworzyć.
Po wybraniu typu zostanie wyświetlony formularz. Załóżmy, że chcemy wystawić fakturę VAT. W tym celu klikamy „Nowa Faktura VAT”.
Zostanie wczytany formularz tworzenia faktury VAT. Opis faktur (link).
Po poprawnym uzupełnieniu formularza tworzenia faktury naciskamy button „Zapisz”.
Dodana faktura jest widoczna na liście przychodów dla naszego kontrahenta.

Na liście faktur mamy dodatkowo opcje podglądu oraz edycji.

*Opisane funkcje mogą częściowo nie odzwierciedlać opisanej funkcjonalności, gdyż aplikacja jest szybciej rozwijana niż dokumentacja.

Pozostałe kategorie

Aplikacja

Tworzenie i edycja faktur wraz z szablonami.

CRM – Kontrahenci

Zarządzanie pracownikami aplikacji.

Nawigacja