ERP – Dashboard

Dashboard projektów

Obsługa aplikacji i zarządzanie zadaniami nigdy nie było tak proste. Pokażemy Ci jak łatwo przeglądać, dodawać oraz edytować zadania.

Po zalogowaniu do aplikacji zobaczymy poniższy dashboard.

Dashboard składa się z:
– Menu górne
– Lewy panel użytkownika
– Prawy panel użytkownika

Omówienie poszczególnych elementów
Menu górne – nawigacja systemu


Menu górne pozwala na szybką nawigację w aplikacji a dodatkowo posiada funkcję powiadomień i wiadomości. Na powyższym obrazku „dzwoneczek” informuje o powiadomieniach pochodzących z akcji użytkowników. A „kopertka” informuje o wiadomościach systemowych.
Kliknięcie w „dzwoneczek” powoduje rozwinięcie menu z możliwością pokazania listy aktywnych powiadomień. W tym celu klikamy „Zobacz wszystkie powiadomienia”. Powiadomienia są odświeżane co minutę.


Podgląd listy z powiadomieniami:

Lista posiada opcję oznaczenia wszystkich powiadomień jako przeczytane.
Aby oznaczyć powiadomienia jako przeczytane należy nacisnąć przycisk checkbox:

Klikając w powiadomienie widzimy szczegóły informacji, jak na poniższym obrazku..


Nadejście informacji monitowane jest w prawym górnym rogu ekranu jak na poniższym obrazku. Monit taki pokazuje się tylko kilka sekund i zawiera częściowy tekst oraz informację, kto napisał komentarz oraz czy są dodane załączniki. W tym czasie mamy możliwość kliknięcia na taki monit i przejścia w szczegóły.


Lewy panel użytkownika
Znajduje się tu wgrane zdjęcie użytkownika lub domyślna ikona.
Nad zdjęciem użytkownika znajduje się opcja pozwalająca zaznaczyć obecność w pracy. Możliwość zaznaczenia obecności posiada użytkownik z umową o pracę.

Użytkownik może z tego miejsca złożyć wniosek urlopowy, przejść do swoich zadań lub przesłać wniosek chorobowy L4.

Użytkownik na bieżąco widzi ile złożył wniosków chorobowych L4 oraz ile wykorzystał przysługujących dni urlopowych.

Prawa strona panelu głównego
Znajdują się tu poszczególne zakładki, które wyświetlają odpowiednie dane.

Zakładki: Ogólne, Pracownicy, Licencje, Procesy, Absencje. – Wyświetlenie zakładek jest uwarunkowane konfiguracją aplikacji oraz rolą użytkownika.
Jeśli aplikacja zostanie zakupiona bez możliwości sprzedaży licencji to taka zakładka nie będzie widoczna.
Zakładka: Ogólne – Wyświetla ilość przypisanych zadań do naszego profilu oraz dokumenty w zależności od roli użytkownika. Ilość dokumentów widzi tylko administrator, superpm oraz rola księgowość.
Dodatkowo w zakładce ogólne widzimy swoje dane oraz ostatnie komentarze w zadaniach do których jesteśmy przypisani.

Zakładka: Pracownicy – Zakładka wyświetla pracowników przypisanych do użytkownika (zwierzchnika). Zakładkę widzi tylko administrator, superpm oraz rola księgowość, ale tylko wtedy kiedy jest zwierzchnikiem innego użytkownika.
Lista użytkowników pozwala na:
– wyszukiwanie użytkowników
– zaznaczanie obecności za użytkownika
– zwierzchnik widzi kiedy ostatnio logował się jego pracownik
– zwierzchnik może edytować pracownika, zmienić dostępną ilość dni urlopowych, złożyć różne dokumenty za pracownika, sprawdzić obecności, sprawdzić dostępy do obiektów.

Widoczna opcja na liście (pokaż wszystkich), wyświetli użytkowników przypisanych do zwierzchnika. Na przykład nasz zalogowany profil jest zwierzchnikiem użytkownika Toamsz Nowak, a ten użytkownik jest zwierzchnikiem użytkownika Jan Kowalski i po włączeniu opcji (pokaż wszystkich) zobaczymy użytkowników, których zwierzchnikiem jest Tomasz Nowak.
Nad listą użytkowników znajduję się przycisk (Dodaj użytkownika), który pozwala dodać nowego użytkownika systemu.

Zakładka: Licencje – Zakładka wyświetla statystyki licencji oraz skróty do poszczególnych narzędzi związanych z licencjami. Dostęp do licencji posiada każda z ról.

Zakładka prezentuje statystyki i udostępnia funkcje szybkiego dostępu do kluczowych funkcji „modułu licencji”.
Statystyki przedstawiają:

  • Sprzedaż – ilość wszystkich licencji o statusie „wydane”.
  • Licencje – ilość zdefiniowanych licencji w systemie jako produkty.
  • Klienci – ilość kontrahentów systemie.
  • Teraz – ilość wydanych licencji w bieżącym miesiącu.
  • Następny – Ilość kończących się licencji w kolejnym miesiącu oraz ilość wystawionych licencji, których data rozpoczęcia została ustawiona na kolejny miesiąc.
  • Ilość Użyt. – ilość użytkowników zdefiniowanych w systemie.Szybki dostęp umożliwia przejście do kluczowych funkcji modułu licencji.


Klikając w ikonę „Sprzedaż”, „Licencje”, „Raport”, „Przyszłe” zostanie wczytana odpowiednia funkcja modułu licencji.


Zakładka: Procesy – Zakładka przedstawia aktualnie trwające procesy. Procesy są powiązane z naszym profilem użytkownika na którego jesteśmy zalogowani. Proces po zakończeniu znika z listy.

Na liście widnieje aktualny etap konkretnego procesu, data rozpoczęcia i zakończenia, procent zaawansowania procesu.
Przy każdym procesie widnieje przycisk pozwalający na przejście do powiązanego zadania.

Zakładka: Absencje – Zakładka wyświetla kalendarz obecności i nieobecności naszego profilu.
Na kalendarzu absencji zostają odnotowane takie zdarzenia jak:
– Obecność w pracy
– Zaakceptowany wniosek urlopowy
– Wniosek L4
W zakładce absencja na bieżąco widać ilość wniosków chorobowych L4 oraz ile nasz profil wykorzystał przysługujących dni urlopowych.Do kalendarza zadań możemy przejść z menu górnego rozwijając menu Panel, gdzie wybieramy -> Kalendarz zadań lub klikamy „Kalendarz zadań” w głównym panelu dashboard widocznym po zalogowaniu.
Kalendarz zadań dzieli się na trzy części:

– Pracownicy (lewy panel)
– Projekty (prawy panel)
– Kalendarz (środek)

Kalendarz pozwala w łatwy sposób zarządzać zadaniami, ludźmi i projektami.

Lewy panel pracowników
Panel pozwala na wyszukiwanie pracowników oraz na przełączanie widoku kalendarza na zadania danego pracownika. Panel może zostać zwinięty (pomniejszony). Panel umożliwia wyszukiwanie pracowników.

Prawy panel z projektami
Projekty są podzielone na grupy: systemowe, pozostałe i inne. Widoczność projektów jest zależna od tego, którego użytkownika wybraliśmy i jakie posiadamy (własne) projekty. Wszyscy użytkownicy są przypisani do projektów systemowych. Pozostałe projekty to projekty do których został przypisany użytkownik. Projekty inne to projekty, które nie są przypisane do wybranego użytkownika – są to projekty do których mamy dostęp jako kierownik czy administrator systemu. Pracownik w dashboard nie widzi prawego panelu z projektami. Przeciągając projekt na kalendarz, automatycznie zakładamy zadanie przypisane do wybranego projektu.

Panel – Dashboard zadań
Kalendarz z zadaniami pozwala na szybki podgląd zadań, dodawanie i kontrolowanie postępów prac.
Wykonane zadania ustawione na 100% posiadają stosowne oznaczenie:

Jeżeli przy zadaniu widnieje oznaczenie „fajki” wiemy, że jest wykonane i może zostać odebrane.
Nad kalendarze znajdują się filtry ułatwiające przegląd zadań.

Możemy wyświetlić zadania:
Nieprzeczytane – Zadania z wiadomością do przeczytania.
Ukryte – Zadania, które mają flagę „ukryte”.
Możemy wyświetlić zadania o danym statusie lub wszystkie – dostępne statusy:
– wszystkie
– przydzielone
– zaplanowane
– zaakceptowane
– w toku
– test
– odebrane
– wdrożone
– zakończone
Dodatkowo możemy wybrać inne przydatne opcje:
Godzina – Wyświetli zadania z godzinami o których mają się wydarzyć, jeżeli godzina była uzupełniona podczas tworzenia lub edycji zadania.
Zaplanowane – Zadania z zaplanowanym czasem na wykonanie.
Zrobione – Wykonane zadania co najmniej ze statusem test lub z procentem wykonania na 100%.
Po czasie – Zadania wykonane po zaplanowanym czasie – przekroczony plan na zadanie.
Przed czasem – Zadania wykonane przed zaplanowanym czasem.

Kalendarz posiada widok miesięczny, dzienny, tygodniowy wraz z możliwością przełączania się pomiędzy tymi okresami.
Domyślnie zaznaczony jest widok miesięczny:


Ogólny widok kalednarza:


Aby włączyć pulpit Dashboard należy przejść do menu: ERP -> Dashboard

W widoku Dashboard widzimy zadania systemowe, nasze oraz inne.
Dostęp do Dashboard posiada: Admin i SuperPM – widzą wszystko.
PM widzi tylko swoje projekty do których jest przypisany.
Nad nazwą projektów jest wyszukiwarka, która pozwala wyszukiwać projekty.

Po wybraniu projektu widzimy kto jest do niego przypisany i jakie ma zadania.
Kalendarz posiada opcje filtrowania wyświetlonych zadań:
Nieprzeczytane – Zadania z wiadomością do przeczytania.
Ukryte – Zadania, które mają flagę „ukryte”.
Możemy wyświetlić zadania o danym statusie lub wszystkie – dostępne statusy:
– wszystkie
– przydzielone
– zaplanowane
– zaakceptowane
– w toku
– test
– odebrane
– wdrożone
– zakończone
Dodatkowo możemy wybrać inne przydatne opcje:
Godzina – Wyświetli zadania z godzinami o których mają się wydarzyć, jeżeli godzina była uzupełniona podczas tworzenia lub edycji zadania.
Zaplanowane – Zadania z zaplanowanym czasem na wykonanie.
Zrobione – Wykonane zadania co najmniej ze statusem test lub z procentem wykonania na 100%.
Po czasie – Zadania wykonane po zaplanowanym czasie – przekroczony plan na zadanie.
Przed czasem – Zadania wykonane przed zaplanowanym czasem.

Aby przypisać daną osobę do projektu należy ją przeciągnąć z dołu do góry.

W tym momencie możemy przypisanej osobie założyć zadanie w projekcie przeciągając ją z prawej strony na kalendarz.

Nasz użytkownik jest automatycznie dodany jako pracownik do zadania i jak widzimy od razu jest wybrany projekt do jakiego został przypisany.
Ustawiamy status zadania jako nowe, wpisujemy opis i zatwierdzamy.
Nasz pracownik ma nowe zadanie w projekcie „Zarządzanie firmą”

Użytkownik po zalogowaniu widzi nowe zadanie na swoim pulpicie.

Pracownik może wejść do nowego zadania oraz włączyć zadania, gdzie ma nieprzeczytane wiadomości.
Aplikacja posiada dwa rodzaje powiadomień. Powiadomienia email oraz powiadomienia systemowe wewnątrz aplikacji.
Nie wszyscy chcą korzystać z powiadomień dlatego w naszej aplikacji istnieje możliwość wyłączenia lub włączenia. W tym celu należy przejść do ustawień.
W prawym górnym rogu aplikacji należy kliknąć na napis „Witaj”, który spowoduje rozwinięcie menu.
W menu należy wybrać „Ustawienia”.

Przejście do ustawień wyświetli formularz z powiadomieniami.
Przy każdym powiadomieniu mamy domyślnie zaznaczony checkbox.
Aby wyłączyć powiadomienie należy odznaczyć checkbox i zapisać formularz ustawień.
Aplikacja posiada system notyfikacji. Notyfikacje pozwalają na poinformowanie użytkownika o planowanych pracach.
Notyfikacje są wyświetlane w dodatkowym pasku pod górnym menu. W notyfikacji znajduje się informacja od administratora wraz z wskazaną datą.Dodatkowo podczas przeprowadzania prac / aktualizacji aplikacji nasz system jest wyłączone o czym informuje inny komunikat. W tym momencie każdy użytkownik aplikacji jest wylogowany. Po zakończeniu prac użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do systemu.

W aplikacji HUDA obowiązują limity.
Limit może być założony na:
– Ilość aktywnych użytkowników
– Ilość projektów
– Ilość założonych zadań
– Ilość magazynów
– Ilość produktów
– Ilość wystawionych faktur proforma, VAT, zaliczek, końcowych, korekt.
Za limity odpowiada główny administrator aplikacji – FUTURE-SOFT Sp. z o. o.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany swojego zdjęcia / logo w systemie.
W prawym górnym rogu aplikacji należy kliknąć na napis „Witaj”, który spowoduje rozwinięcie menu.
W menu należy wybrać „Ustawienia”.

Następnie w ustawieniach możemy wybrać nasze zdjęcie / logo, które będzie naszym systemowym avatarem.
*Opisane funkcje mogą częściowo nie odzwierciedlać opisanej funkcjonalności, gdyż aplikacja jest szybciej rozwijana niż dokumentacja.

Pozostałe kategorie

CRM – Kontrahenci

Zarządzanie klientami, dostawcami.

ERP – Projekty / Zadania

Zarządzanie projektami klientów i zadaniami.

Nawigacja