ERP – Projekty / Zadania

Projekty i zarządzanie zadaniami

Zarządzanie projektami wykonamy po wejściu w menu: ERP -> Projekty
Tworzenie
Tworzenie projektu wykonamy poprzez kliknięcie przycisku
Tworzyć projekty może tylko superPM oraz administrator.
Zostaniemy przekierowani do formularza tworzenia projektu, gdzie uzupełniamy dane.

Nazwa – Widoczna dla pracowników oraz klienta, który ewentualnie zostanie dodany do projektu.
Opis – Możemy napisać coś więcej o projekcie, gdyż czasami sama nazwa nic nie mówi.
Kolor – Przydzielamy kolor projektu, który widać na kalendarzu zadań / panel główny oraz w prawym bloku panelu głównego.
Projekt systemowy – możemy oznaczyć projekt jako systemowy, który trafi do bloku „Projekty systemowe”.
Projekt nadrzędny.

Stawka godzinowa realna – Realny koszt godziny naszego pracownika.
Stawka godzinowa dla klienta – Stawka, która jest uwzględniana przy przeliczaniu godzina / czas zadania.
Budżet zaakceptowany przez klienta [godzina] – Wpisujemy budżet godzin jaki ustaliliśmy z klientem.
Automatycznie przeliczaj budżet zaakceptowany – Opcja pozwoli automatycznie przeliczyć godziny na realny koszt pracy.


Planowany termin rozpoczęcia – Ustawiamy planowaną datę rozpoczęcia projektu.
Planowany termin zakończenia – Ustawiamy planowaną datę zakończenia projektu.


Klient – Należy wpisać kod kontrahenta, nip lub nazwę wtedy pole combo podpowie nam klienta, którego szukamy.
Pracownicy – Wybieramy pracowników, którzy będą przypisani do projektu.
Menadżer – Osoba zarządzająca projektem.
Kierownik – Kierownik projektu, który będzie odpowiedzialny za projekt.
Obiekt – Projekt może zostać powiązany z obiektem, który mamy utworzony w (Dokumenty -> Archiwum).
Załącz plik – Plik, który będzie można pobrać po wejściu w projekt.
Po poprawnym uzupełnieni udanych zapisujemy projekt
Po zapisaniu projektu zostaniemy przeniesieni na listę projektów.

Listę projektów zobaczymy po wejściu w menu: ERP -> Projekty

Lista posiada wyszukiwarkę projektów oraz filtrowane kolumny po danych.
Widzimy kto utworzył projekt, jaki jest zaplanowany czas w zadaniach (suma). Mamy wgląd do kierownika projektu oraz do klienta.
Każdy projekt posiada swoją nazwę, opis, plan, informacje dodatkowe.
Duży licznik procentów na bieżąco liczy zawartość zadań i wskazuje ogólny postęp projektu.
Standardowy widok projektów możemy przełączyć


Każdy projekt posiada opcję:
Przejście do zadań , jeżeli w projekcie są zadania z nowymi komentarzami przy ikonce zadania mamy kopertkę
Edycji – Pozwala dowolnie edytować dane projektu włącznie ze zmianą kontrahenta.
Po przejściu w zadania danego projektu możemy z lewej strony wybrać inny projekt oraz szybko przejść do jego edycji.

Każdy projekt posiada dokładny opis oraz załącznik jaki dodaliśmy podczas tworzenia projektu.

Klikając małą strzałeczkę przejdziemy do listy wszystkich projektów.

Edycja
Do edycji projektu wchodzimy z listy projektów ikonką edycji „ołówek” .
Podczas edycji mamy dowolność zmiany danych od nazwy projektu po kontrahenta, nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób.
Po przeprowadzonych zmianach wystarczy kliknąć przycisk „Zapisz”

Obiekt
Podczas tworzenia projektu została przedstawiona opcja powiązania obiektu.
Jeśli do projektu dodamy powiązany obiekt to pod opisem zostanie wyświetlona jego nazwa i dokumenty znajdujące się w obiekcie.
Wtedy dostęp do dokumentów z obiektu posiadają wszystkie osoby przypisane w projekcie.
Zarządzanie zadaniami w danym projekcie wykonamy po wejściu w menu: ERP -> Projekty -> „Zadania”

Tworzenie
Tworzenie zadania możemy wykonać w trzech miejscach.
1. Panel główny aplikacji., 2. ERP -> Dashboard., 3. ERP -> Projekty -> „Zadania”.
1. Panel główny aplikacji.
Po zalogowaniu do aplikacji i wybraniu z lewej strony użytkownika możemy kliknąć dzień z kalendarz co spowoduje wyświetlanie okienka popup z tworzeniem zadania.
Okno posiada domyślne wartości takie jak nazwa, daty start i koniec, procent, status, projekt, typ, pracownicy (wybrany pracownik, któremu dodajemy zadanie) – możemy te wszystkie wartości zmienić i dodać zadanie klikając – Zapisz. Po dodaniu pracownik zobaczy je na swoim kalendarzu i liście z projektem oraz zostanie powiadomiony na email jak i również komunikatem systemowym.
Jeżeli administrator systemu napisze komentarz w zadaniu do którego nie jest przypisany to również później będzie otrzymywać powiadomienia z danego zadania.
2. ERP -> Dashboard.
Zadanie dodajemy podobnie jak w głównym widoku aplikacji, ale są pewne różnice w okienku popup. Mamy wybrany projekt w którym jesteśmy i dodajemy zadanie. W okienku możemy przypisać pracowników, którzy są w tym projekcie. Nazwa zadania jest – wpisana domyślnie nazwa projektu.


3. ERP -> Projekty -> „Zadania”
Musimy wyświetlić listę projektów a następnie przy danym projekcie klikamy „zadania”

W widoku projektu klikamy „Dodaj zadanie”

Zostaniemy przeniesieni do formularza dodawania zadania.


Po poprawnym uzupełnieniu formularza i zapisaniu zadania zostaniemy przeniesieni do listy zadań w projekcie.
Zadanie utworzone przez klienta zostaje od razu przypisane do kierownika projektu. Kierownik projektu jest przypisany do zadania jako pracownik. Zadanie jest dodane z aktualną datą w kalendarzu.
Przypisując obiekt do zadania każdy kto wejdzie w zadanie będzie widział dokumenty dodane w obiekcie.
Z lewej strony możemy wybrać projekt do którego chcemy przejść aby przejrzeć zadania.

Standardowy widok zadań możemy przełączyć
Lista posiada opcję filtrowania po kolumnach danych oraz wyszukiwarkę zadań. dodatkowo na liście posiadamy opcje:
Szukaj w komentarzach – Zaznaczenie tego checkbox spowoduje wyszukiwanie wpisanej frazy w komentarzach zadań danego projektu.
Pokaż nieprzeczytane – Zaznaczenie tego checkbox spowoduje wyświetlenie zadań, gdzie mamy wiadomość do odczytania.
Pokaż ukryte – Zaznaczenie tego checkbox spowoduje wyświetlenie ukrytych zadań – zadania ukryte widzi tylko admin, superpm i pm.
Lista umożliwia wyświetlenie zadań o danym statusie lub wszystkie:
– przydzielone
– zaplanowane
– zaakceptowane
– w toku
– test
– odebrane
– wdrożone
– zakończone
Zwykły pracownik posiada tylko dodatkowe opcje: szukaj w komentarzach, pokaż nieprzeczytane

Lista zadań przedstawia Id zadania, Nazwę zadania, Plan, Real, Informacje dodatkowe, Kto utworzył i kto wykonuje oraz status.
Każde zadania posiada dwie akcje:
Edycja –
Komentarze/podgląd –
Kliknięcie na zadanie spowoduje, przejście do zadania.

Po przejściu do zadania mamy z lewej strony listę zadań a obecne otwarte zadanie jest podświetlone na żółto. Możemy wybrać inne zadanie z lewej strony.
Dodatkowo widzimy, kto jest kierownikiem zadania oraz kto zgłosił zadanie (Zgł.).

Kliknięcie małej strzałeczki spowoduje przejście do listy zadań w danym projekcie.

Podgląd zadania dla wszystkich ról wygląda podobnie z tym, że kontrahent nie widzi komentarzy wewnątrz oraz rejestru nakładu roboczego.
Kontrahent ma możliwość akceptowania planu na zadanie, ale plan musimy wpisać w zakładkę „Kom. zewnętrzny z klientem”

Podanie planu do klienta jest widoczne tylko wtedy kiedy oznaczymy zadanie dla klienta na: TAK. Opcja widoczna tylko dla Administratora, superPM oraz PM.
Kontrahent może odpowiedzieć na naszą wiadomość z planem, odrzucić plan lub zaakceptować. Kontrahent w każdym momencie może dodać komentarz do zadania tak jak pozostali użytkownicy przypisani do zadania.
Użytkownicy przypisani do projektu mogą dodawać komentarze wewnętrzne, których nie widzi klient.
W danym zadaniu każda osoba może podać czas planowany na zadanie oraz wpisać realny użyty czas na wykonanie pracy.
Formularz planowania czasu na zadanie oraz dyskusji wewnątrz zadania z pracownikami firmy.

Rejestracja czasu pozwala na wpisanie komentarza, ustawienie procentu oraz statusu. Po zmianie statusu na test pracownik nie widzi zadania.
System informuje kto zaakceptował lub odrzucił planowany czas na wykonanie zadania.


W trakcie zatwierdzania lub odrzucania planu zostaje wysłana wiadomość email oraz zostaje dodany komunikat do listy powiadomień.

Zadania edytujemy w trzech miejscach.
Edytować zadania może Admin, SuperPM, PM.
Admin i SuperPM może edytować zadania wszystkich i wszystkie.
PM może edytiowac tylko swoje zadania.
Pracownik i kontrahent nie może edytować zadań.

1. Panel główny – Klikając w zadanie widzimy podgląd a tym samym mamy możliwość edycji opisu, nazwy, daty, załączników, pracowników, status i procent.2. ERP -> Projekty -> Zadania – Zadania zobaczymy po wybraniu konkretnego projektu. Każde zadanie posiada ikonkę edycji.
3. ERP -> Dashboard – Z lewej strony mamy wyświetlone projekty. Po wybraniu konkretnego projektu zobaczymy wszystkie zadania. Zadanie edytujemy klikając w jego pasek / nazwę.
Podczas edycji możemy zmienić opis, nazwę, datę, załączniki, pracowników, status i procent.*Opisane funkcje mogą częściowo nie odzwierciedlać opisanej funkcjonalności, gdyż aplikacja jest szybciej rozwijana niż dokumentacja.

Pozostałe kategorie

Aplikacja

Tworzenie i edycja faktur wraz z szablonami.

CRM – Kontrahenci

Zarządzanie pracownikami aplikacji.

Nawigacja