Funkcje HUDA

Funkcje aplikacji HUDA:

Faktury

Tworzenie faktur do zamówień magazynowych. Zarządzanie szablonami faktur. Oznaczanie faktur jako opłacone częściowo lub w całości.

Magazyn

Obsługa towarów i usług. Wystawianie faktur i innych dokumentów magazynowych. Sprzężenie faktur z systemem ERP jako rozliczenie usług.


Koszty

Moduł pozwala na importowanie kosztów firmy i powiązanie ich z konkretnymi fakturami. Możemy ręcznie dodać fakturę kosztową i powiązać z przelewem bankowym.

Import płatności

Import transakcji bankowych ułatwi powiązanie przelewów wychodzących i przychodzących z wystawionymi i otrzymanymi dokumentami.


Kontrahenci

Tworzenie klientów oraz dostawców. Zarządzanie danymi klientów. Przypisywanie kont bankowych. Automatyczne pobieranie danych z GUS.

ERP – Projekty / Zadania

Projekty i zarządzanie zadaniami projektów. Przydzielanie pracowników i kierowników. Dodanie kontrahenta do projektu w celu komunikacji.


Obieg dokumentów

Tworzenie procedur, udostępnianie dokumentów. Utworzenie zadań po utworzeniu danego dokumentu. Podział na typy dokumentów.

Archiwizacja dokumentów

Archiwum pozwala na grupowanie dokumentów do konkretnych kontrahentów. Dodawanie notatek dla pracowników.


CRM

Kompleksowa obsługa klientów. Tworzenie pracowników, kontaktów, dokumentów, notatek, faktur. Wszystko w jednym miejscu.

Sprzedaż licencji

Dzięki rozbudowanemu systemowi sprzedaży licencji możesz stworzyć produkty tego typu i sprzedawać np. klucze do gier czy innych produktów.


Integracja API

Integracja API pozwala na podłączenie zewnętrznego systemu, który przez odpowiednią klasę stworzy fakturę i będzie mógł ją pobrać.

Dashboard

Nasz system posiada dwa główne kalendarze z podziałem na użytkowników i projekty oraz główny panel ogólnie informacyjny.

Nawigacja