Koszty

Koszty firmy

Zarządzanie kosztami znajdziemy przechodząc do zakładki menu Dokumenty -> Koszty.
Koszty pozwalają na kontrolowanie wydatków w naszej firmie


Nad listą znajduje się zaawansowane wyszukiwanie faktur kosztowych w zakresie daty, typu faktury oraz kontrahenta.
Lista pozwala na sortowanie tabel, wyszukiwanie oraz generowanie exportu danych.

Każdy wiersz na liście posiada opcję edycji, podglądu płatności oraz drukowania dokumentu.
– Edycja utworzonego kosztu.
– Lista powiązanych transakcji bankowych.
Okienko z transakcją.

– Drukowanie załączonego dokumentu.

Dodanie nowej faktury kosztowej wykonujemy poprzez formula, który uruchamiamy klikając „Nowa Faktura kosztowa”.


Export danych z listy wykonamy zaznaczając wybrane faktury i klikając Export.

Aby wybrać faktury do exportu na fakturze muszą być uzupełnione pozycje.

Podczas tworzenia exportu widzimy ilość pozycji oraz kwotę do zapłaty. Exportując wybieramy bank i dane banku (dane bankowe będą dostępne po zaznaczeniu typu w banku/nr konta banku Opis).
Dodanie nowej faktury kosztowej wykonujemy poprzez formula, który uruchamiamy klikając „Nowa Faktura kosztowa”.


Dodając fakturę kosztową wybieramy plik PDF, uzupełniamy dane takie jak numer faktury, waluta, daty, uwagi.
Dodawany koszt zostaje przypisany do kontrahenta i w tym celu należy go wybrać.

Uzupełniamy pozycje faktury kosztowej na podstawie naszego pliku PDF.

Po uzupełnieniu wartości zapisujemy naszą fakturę kosztową. Zapisanie przeniesie nas na widok listy faktur kosztowych.
*Opisane funkcje mogą częściowo nie odzwierciedlać opisanej funkcjonalności, gdyż aplikacja jest szybciej rozwijana niż dokumentacja.

Pozostałe kategorie

Przychody

Generowanie raportów z przychodami.

Faktury

Tworzenie i edycja faktur wraz z szablonami.

Nawigacja