Pracownicy / ERP – Użytkownicy

Dodawanie i zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie pracownikami nigdy nie było tak proste. Pokażemy Ci jak łatwo dodać i edytować użytkownika oraz jak odzyskać dostęp do systemu po utracie hasła.

System pozwala na dodanie dowolnej liczby użytkowników oraz na ograniczenie praw dostępu.
Obecnie w systemie obowiązują następujące role:
– Administrator
– Super Project Manager
– Project Manager
– Pracownik
– Kontrahent
– Księgowość

Dodawanie użytkownika wykonamy w zakładce: ERP -> Użytkownicy:

Zobaczymy listę, nad którą znajduje się przycisk „Dodaj użytkownika”, który po kliknięciu pokaże nam formularz dodawania użytkownika.
W formularzu dodawania użytkownika uzupełniamy następujące pola:
Adres e-mail – Podajemy email użytkownika na który będzie otrzymywał powiadomienia z systemu.
Login – Login posłuży logowaniu do aplikacji.
Imię – Imię użytkownika (wyświetlane w zadaniach, powiadomieniach, niektórych blokach i listach)
Nazwisko – Nazwisko użytkownika (wyświetlane w zadaniach, powiadomieniach, niektórych blokach i listach)
Uprawnienia – Możemy wybrać czy nasz użytkownik będzie; adminem, superpm, pm lub zwykłym pracownikiem „eployee”
Hasło – Hasło jakim użytkownik będzie logować się do aplikacji – hasło może zawierać maksymalnie 20 znaków.
Zdjęcie – (wyświetlane w zadaniach, powiadomieniach, niektórych blokach i listach)
Aktywny – Wybieramy czy użytkownik jest aktywny lub nie – ptaszek odznaczony oznacza i użytkownik nie jest aktywny i nie może logować się do systemu.
Kolor – Kolor naszego użytkownika w systemie – widoczny na niektórych listach i blokach w systemie.

Wypełniając cały formularz możemy zapisać naszego nowego użytkownika. Po poprawnym uzupełnieniu formularza zostaniemy przeniesieni na listę, gdzie zostaniemy poinformowani o poprawnym dodaniu użytkownika. W przypadku błędu formularz wyświetli pola, które należy poprawić.
Lista użytkowników:
Dodanie użytkownika dla kontrahenta wykonamy w zarządzaniu kontrahentami (opis).
Wyświetlenie listy użytkowników wykonamy w zakładce: ERP -> Użytkownicy:


Na liście zobaczymy Login, email, Imię, Nazwisko, Ostatnie logowanie.
Lista posiada filtrowanie po kolumnach danych oraz wyszukiwarkę.
Każdy użytkownik posiada funkcję edycji.
Listę użytkowników widzi tylko administrator i superpm z tym, że superpm nie widzi na liście administratora a widzi siebie i wszystkich rangą niżej od siebie.
Edycję użytkownika wykonamy w zakładce: ERP -> Użytkownicy:

Po wejściu do listy użytkowników możemy kliknąć ikonkę edycji , która pokaże nam formularz z danymi użytkownika.


Podczas edycji możemy zmienić role użytkownika jego email dane kolor i aktywność w systemie. Mamy zupełną dowolność edycji danych.
Po edycji danych wystarczy zapisać zmiany co spowoduje przejście do listy użytkowników.
Logowanie do systemu następuje przez otrzymany adres url lub adres indywidualnie przypisany do aplikacji (domena Klienta lub narzucona z góry przez operatora aplikacji).
Formularz logowania do aplikacji:
Formularz posiada funkcje:
* Logowanie – należy podać dane logowania, które otrzymamy od administratora aplikacji. Loginem może być nazwa lub email.
* Zapamiętywanie użytkownika – poprzez zaznaczenie flagi „Zapamiętaj mnie” aplikacja nie będzie nas prosić o logowanie i będziemy logowani automatycznie.
* Odzyskanie hasła – funkcja pozwalająca zmienić hasło dla naszego konta.

W przypadku, gdy nie pamiętamy naszego hasła, mamy problem z logowaniem, wykonujemy operację przywracania hasła. W celu ustawienia nowego hasła klikamy „Przypomnij hasło” – w tym momencie zostaniemy przeniesieni do poniższego formularza:


W formularzu podajemy swój email, który został podany przy rejestracji użytkownika oraz przepisujemy kod bezpieczeństwa z obrazka. Po poprawnym wpisaniu danych i przesłaniu formularza otrzymamy na ekranie komunikat:

Na Twój adres email zostanie wysłana wiadomość z hasłem, które pozwoli na zalogowanie do systemu i zmianę hasła.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany swojego hasła logowania.
W prawym górnym rogu aplikacji należy kliknąć na napis „Witaj”, który spowoduje rozwinięcie menu.
W menu należy wybrać „Ustawienia”.

Następnie w ustawieniach / sekcja Hasło wpisujemy obecne hasło oraz nowe.
Po poprawnym wypełnieniu formularza nastąpi zmiana hasła.
*Opisane funkcje mogą częściowo nie odzwierciedlać opisanej funkcjonalności, gdyż aplikacja jest szybciej rozwijana niż dokumentacja.

Pozostałe kategorie

Aplikacja

Główne funkcje systemu.

CRM – Kontrahenci

Zarządzanie klientami, dostawcami.

Nawigacja