Ustawienia

Ustawienia aplikacji

Zarządzanie pracownikami nigdy nie było tak proste. Pokażemy Ci jak łatwo dodać i edytować użytkownika oraz jak odzyskać dostęp do systemu po utracie hasła.

Zarządzanie słownikami wyświetlimy przechodząc w menu: Ustawienia -> Słowniki.

Nowy słownik dodamy po kliknięciu przycisku „Dodaj słownik”, który znajduje się nad listą słowników. W formularzu dodawania słownika nadajemy nazwę i zaznaczamy czy jest słownikiem atrybutów.

Po dodaniu słownika wrócimy na listę, gdzie znajdują się nasze słowniki.
Słowniki posiadają domyślnie dodane cztery słowniki z wartościami; Grupa cech dla produktu, Jednostka miary, Stawka podatku VAT, Waluty.
Do słownika możemy dodać nowy atrybut (w edycji atrybutu przypisujemy do słownika) w tym celu słownik musi mieć zaznaczoną opcje „Słownik atrybutów”.
Klikając przycisk Wartość zobaczymy atrybuty przypisane do słownika.


Struktura organizacji przedstawia hierarchię użytkowników.
Do struktury organizacji wejdziemy wybierając z menu „Ustawienia”, a następnie -> Struktura organizacji.
Diagram przedstawia przynależność użytkownika od organizacji (firmy) do zwierzchnika.
Jest to przydatna funkcjonalność, która pozwala naocznie i w szybki sposób sprawdzić stanowisko i przynależność pracownika do kierownika.
Wiemy kto odpowiada za pracownika oraz za jego zadania.
Etaty – Lista przedstawia zdefiniowane etaty, które są powiązane z użytkownikami.
Domyślny etat użytkownika, który jest ustawiony automatycznie to: domyślnie pełny 8h.
Do listy definicji etatów wejdziemy wybierając z menu „Ustawienia”, a następnie -> Etaty.

Na liście widać dodane etaty, które możemy dowolnie edytować.
Lista pozwala na wyszukiwanie etatów po nazwie oraz zmianę ilości wierszy na stronie.
Przy każdym z etatów znajduje się ikonka ołówka, która pozwala na edycję etatu.

Kliknięcie myszką na przycisk ołówka otworzy formularz edycji etatu.
Każdy z dodanych etatów możemy wyłączyć. Aby wyłączyć etat należy przejść do edycji i odznaczyć znacznik checkbox a następnie zapisać formularz.
Po wyłączeniu etatu podczas edycji użytkownika nie będzie on możliwy do wybrania.

Nad listą znajduje się przycisk, który pozwala na dodanie nowego etatu.
Po kliknięciu myszką na przycisk „Dodaj etat” zostanie otworzony formularz dodawania etatu.
Należy nadać nazwę dodawanego etatu oraz wpisać licznik i mianownik.
Licznik i mianownik – określa etat. Na przykład nasz etat ma wynosić 1/8 etatu. Aby ustawić taki etat w liczniku wpisujemy 1 a w mianowniku 8.
Po zapisaniu formularza nasz etat zostaje dodany do listy i może zostać wybrany podczas edycji użytkownika.

Lista przedstawia obecności pracowników oraz inne wydarzenia, które miały miejsce np. urlop, chorobowe etc. Pełna legenda listy obecności jest dostępna poniżej.
Do listy obecności wejdziemy wybierając z menu „Ustawienia”, a następnie -> Lista obecności.


Lista przedstawia dane pracowników, którzy posiadają umowę o pracę.
Można wydrukować listę pracowników z dopełnieniem obecności. Dopełnienie obecności – Jest to przydatna funkcja, która umożliwia zaznaczenie dni nieobecnych jako obecne w przypadku kiedy pracownik zapomniał zaznaczyć swoją obecność w pracy.
Aby zastosować dopełnienie należy zaznaczyć pole „Dane dopełnione” i kliknąć przycisk „Szukaj”.
Możemy wyświetlić zdarzenia / obecności dla wszystkich użytkowników lub jednego użytkownika, którego wybierzemy z listy.
Aby zapisać listę w pliku PDF należy nacisnąć przycisk „Drukuj” i pobrać plik.

Legenda listy obecności:
W – urlop wypoczynkowy
C – zwolnienie lekarskie pracownika
B – badania lekarskie
Ub – urlop bezpłatny
Uo – urlop okolicznościowy
Op – opieka nad dzieckiem
P – dni wolne na poszukiwanie pracy
K – udział w posiedzeniu komisji BHP
Wż – wypoczynkowy na żądanie
Um – urlop macierzyński
Uw – urlop wychowawczy
Us – urlop szkoleniowy
Un – urlop nagrodowy
Sp – spóźnienie
N – nieusprawiedliwione nieobecności w pracy
Cr – opieka nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat albo nad chorym dzieckiem do 14 lat lub nad innym chorym członkiem rodziny
S – szkolenia
D – delegacje/podróże służbowe
Uwyn – inne usprawiedliwione nieobecności w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
Ubezp – inne usprawiedliwione nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia
Urek – nieobecności, za które zgodnie z § 5, 6, 7, 10 rozp., pracownicy mają prawo do uzyskania rekompensaty pieniężnej od właściwego organu
Uoj – urlop ojcowski
Ut – urlop tacierzyński
*Opisane funkcje mogą częściowo nie odzwierciedlać opisanej funkcjonalności, gdyż aplikacja jest szybciej rozwijana niż dokumentacja.

Pozostałe kategorie

Faktury

Tworzenie i edycja faktur wraz z szablonami.

Pracownicy / Ustawienia

Zarządzanie pracownikami aplikacji.

Nawigacja